Celuloza

Celuloza stanowi budulec wszystkich roślin. Jest więc związkiem organicznym niezwykle rozpowszechnionym w naturze. Podczas, gdy bawełna lub len w całości zbudowane są z niemal czystej formy celulozy w większości  wykorzystywanej bezpośrednio do produkcji włókien tekstylnych, celuloza występująca w mniejszych ilościach w drewnianej strukturze wyższych roślin wykorzystywana jest do produkcji włókien sztucznych (rayon), a przede wszystkim do produkcji papieru.
Drewno wykorzystywane do uzyskania celulozy, uzyskiwane dzięki uprawom celowym, jest grubsze niż drewno brzozy czy jodły. Do produkcji celulozy, choć w mniejszym stopniu, wykorzystuje się także rośliny zielne, tj. trawy esparto, słoma pszenicy lub ryżu. Dzięki ogromnej zdolności wchłaniania płynów i łatwość wypłukiwania, masa celulozowa - nierzadko wzbogacana włóknami bawełny - wykorzystywana jest do produkcji gąbek przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach domowych, firmach i do higieny osobistej.
Share facebook share twitter share google+ share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner