Centrala

Arix Polska Sp. Z.o.o.
ul. Przemysłowa 8 97-410 Kleszczów - Polska

Tel. 044 731-34-41
Fax 044 731-34-40
e-mail: arix@arix.pl 

Zarejestrowany pod nr. KRS0000178949 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi, Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: PL5213015287
Kapitał zakładowy: 3.853.350,00 PLN

Współrzędnie GPS
- Wspórzędne nawigacji TOM TOM i podobnych
szer = 51.213713° PN - dług =  19.298325° WSH
- Wspórzędne nawigacji Garmin,eTrex i podobnych
szer = 51° 12.823'PN -dług = 19° 17.900' WSH 
Share facebook share twitter share google+ share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner