Listwy do szczotek

Od zawsze w centrum naszego „świata” stawiamy to, co potrafimy robić najlepiej – produkty do sprzątania domu. Zasoby oraz energia wkładane przez lata w celu zwiększenia produkcyjności oraz wdrażania nowoczesnych technologii umożliwiły prowadzenie kontroli łańcucha produkcyjnego gąbek ściernych syntetycznych i celulozowych, włókien ściernych oraz pokrowców na deski do prasowania. Zapewnia to utrzymanie wysokich standardów jakościowych na każdym etapie, począwszy od dostawców, poprzez surowce po składowanie produktu gotowego w magazynie.

Zakupienie pras o różnym tonażu, z wtryskiem bezpośrednim oraz z formowaniem dwuwtryskowym, do tłoczenia polipropylenu oraz polipropylenu częściowo spienionego, jak również poziomych i pionowych maszyn wykrawających pozwala oferować, oprócz produktów gotowych, również półprodukty oraz indywidualnie dopasowane komponenty do produkcji szczotek, mioteł, czyścików, szufelek oraz innych przyrządów do sprzątania. Dzięki wykorzystywaniu instalacji ostatniej generacji do formowanie PET pochodzącego z recyklingu, jesteśmy w stanie produkować włókna z tworzyw sztucznych o różnej grubości, różnych przekrojach i długości.

To typowo techniczne podejście zastosowaliśmy we wszystkich zakładach produkcyjnych grupy. Dzielimy je również z wybranymi dostawcami ścierek uniwersalnych, ścierek do podłóg, metalowych druciaków oraz rękawic do użytku domowego, jako nieodzowny element partnerstwa. W ten sposób każdy nowy lub wyszukany produkt spełnia zawsze wymogi jakości i wydajności, jakimi cechują się nasze marki.

Nadzorowanie i poznawanie produktu na każdym etapie jego powstawania wzmacnia świadomość tego, co jesteśmy w stanie zaoferować: rzetelność i doświadczenie producenta, umożliwiające oferowanie konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi na stawiane wymagania, wyprzedzając wręcz, tam gdzie jest to możliwe, Państwa żądania.
Share facebook share twitter share google+ share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner